Phần 14: nhụy hoa nghệ tây saffron tác dụng giống như chất kích thích ham muốn sex (26 lợi ích saffron)

Nhụy hoa nghệ tây được nghiên cứu cho thấy có khả năng tăng ham muốn, tăng khả năng tình dục của con người (29). Nghiên cứu trên nam giới bị rối loạn chức năng cương cứng đã cho thấy nhụy hoa nghệ tây có tác dụng hiệu quả nhỏ, tuy nhiên điều đặc biệt là không hề có tác dụng phụ, loại gia vị này (saffron) có tiềm năng lớn.

nhụy hoa nghệ tây saffron tác dụng giống như chất kích thích ham muốn sex

Nhụy hoa nghệ tây cũng có lợi ích cho hệ thống sinh sản của nam giới. Có một nghiên cứu khác cho thấy chất crocin trong nghệ tây
cho thấy đã cải thiện tần suất “lắp ráp” và cương cứng ở những con chuột đực bình thường. Những tác động tương tự cũng có thể xảy ra ở người. Saffron cũng giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng về cả hình thể tinh trùng và sự khỏe mạnh của tinh trùng ở đàn ông. Mặc dù nó không làm tăng số lượng tinh trùng, nó giúp ích trong điều trị vô sinh ở nam giới (31).

Crocin trong nghệ tây cũng được cho thấy có khả năng xoay chuyển tình thế giúp cải thiện (đảo ngược) các thiệt hại gây ra cho hệ thống sinh sản nam giới do sử dụng nicotin (hút thuốc lá) kéo dài (32).

References http://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of-saffron/#gref
1. “What Is Saffron Good For?“. Dr. Mercola.
2. “Crocus sativus L. (saffron) for cancer chemoprevention…“. S.D.M College of Medical Sciences & Hospital, Karnataka, India. 2015 April.
3. “Anticarcinogenic effect of saffron (Crocus sativus L.) and its ingredients“. Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran. 2014 April.
4. “Does Saffron Fight Cancer? A Plausible Biological Mechanism“. American Council of Science and Health. 2017 July.
5. “Study finds that the crocetinic acid in saffron may inhibit…“. KU Medical Center. 2015 September.
6. “Crocetin from saffron: an active component of an ancient spice“. Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Italy. 2004.
7. “Gout“. University of Maryland Medical Center.
8. “Natural Compounds from Saffron and Bear Bile Prevent Vision Loss and Retinal Degeneration“. University of Alicante, Spain. 2015 July.
9. “Short-term Outcomes of Saffron Supplementation in Patients with Age-related Macular Degeneration…“. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 2016.
10. “Researchers strike gold – saffron found to help vision loss in elderly“. The University of Sydney. 2010 February.
11. “Saffron“. WedMD.
12. “Saffron (Crocus sativus L.) and major depressive disorder…“. University of Florida, Gainesville, USA. 2015 November.
13. “Crocin promotes non-rapid eye movement sleep in mice“. Osaka Bioscience Institute, Osaka, Japan. 2012 February.
14. “The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system…“. Mashhad University of Medical Sciences, Iran. 2015 October.
15. “The Effect of Crocus sativus L. and Its Constituents on Memory…“. University of Thessaly, Greece. 2015 February.
16. “Depression“. University of Maryland Medical Center.
17. “Memory enhancing effects of saffron in aged mice…“. University of Patras, Greece. 2011 June.
18. “Hydroalcoholic extract of Crocus sativus effects on bronchial inflammatory…“. Islamic Azad University, Iran. 2013
19. “Therapeutic effects of saffron (Crocus sativus L.) in digestive disorders…“. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2016 May.
20. “The effect of saffron (Crocus sativus) extract for healing of second-degree burn wounds…“. Mazandaran University of Medical Sciences, Iran. 2008 December.
21. “Immunomodulatory effects of saffron…“. Research Institute of Medicinal Plants, ACECR, Iran. 2011 December.
22. “Effects of saffron (Crocus sativus) petal ethanolic extract on hematology, antibody response…“. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 2014 March.
23. “Effect of Saffron (Fan Hong Hua) On the Readiness of The Uterine Cervix…“. Tabriz University of Medical Sciences, Iran. 2016 October.
24. “The effect of an Iranian herbal drug on primary dysmenorrhea…“. Shahid Beheshti Medical University, Iran. 2009 October.
25. “Cardiovascular Effects of Saffron…“. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 2011 May.
26. “Dietary saffron reduced the blood pressure…“. Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 2015 November.
27. “Effect of saffron on liver metastases in patients…“. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2015 September.
28. “Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities“. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2015 May.
29. “Saffron and ginseng ‘shown to boost sexual desire’“. The Telegraph. 2011 March.
30. “The effect of saffron, Crocus sativus stigma, extract and its constituents…“. Mashhad University of Medical Sciences, Iran. 2008 June.
31. “Effect of saffron on semen parameters of infertile men“. Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. 2008.
32. “Crocin Improves Damage Induced by Nicotine…“. Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. 2016 June.
33. “Anti-inflammatory and protective effects of saffron extract…“. Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. 2016 July.
34. “Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Crocus sativus L. stigma and petal extracts in mice“. Mashhad University of Medical Sciences, Iran. 2002 March.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *