Phần 16 : saffron nhụy hoa nghệ tây điều trị viêm (26 lợi ích saffron)

( vì vậy có thể giúp cho mặt bị viêm da nhiều mụn nhọt , viêm loét dạ dày, vết thương vết bỏng trên cơ thể, viêm xương khớp).

Saffron nhụy hoa nghệ tây điều trị viêm, saffron rửa vết thương kháng viêmAlexan Đại Đế

Một nghiên cứu của Đại học Manchester đã tiết lộ rằng Ai Cập sử dụng nghệ tây để điều trị viêm. Và với đặc tính chống viêm của nghệ tây, điều này không nên là một bất ngờ.

( Thời chiến tranh La Mã, Alexan Đại Đế và quân đội của ông đều mang theo saffron bên mình, khi bị thương tích do đánh nhau ,đều dùng saffron để rửa vết thương, tránh viêm nhiễm trùng. )

Trong một nghiên cứu khác, nghệ tây có thể hiển thị các tác dụng bảo vệ trong tổn thương thận cấp tính do chứng thiếu máu cục bộ gây ra (33). Ngay cả chiết xuất từ cánh hoa nghệ có đặc tính chống viêm (34).

Nhiều tư liệu khác nhau cho thấy rằng nghệ tây cũng có lợi cho việc cải thiện lưu lượng máu, thúc đẩy sự hình thành và khôi phục tế bào, và điều trị sốt và đau răng. Nhưng có rất ít nghiên cứu có sẵn. Do đó, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn dự định sử dụng nghệ tây cho bất kỳ bệnh nào trong số này.

Nhiều nguồn khác nhau cho thấy rằng nghệ tây cũng có lợi cho việc cải thiện lưu lượng máu, thúc đẩy sự hình thành và sửa chữa tế bào, và điều trị sốt và đau răng. Nhưng có rất ít nghiên cứu có sẵn. Do đó, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn dự định sử dụng nghệ tây cho bất kỳ bệnh nào trong số này.

References http://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of-saffron/#gref
1. “What Is Saffron Good For?“. Dr. Mercola.
2. “Crocus sativus L. (saffron) for cancer chemoprevention…“. S.D.M College of Medical Sciences & Hospital, Karnataka, India. 2015 April.
3. “Anticarcinogenic effect of saffron (Crocus sativus L.) and its ingredients“. Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran. 2014 April.
4. “Does Saffron Fight Cancer? A Plausible Biological Mechanism“. American Council of Science and Health. 2017 July.
5. “Study finds that the crocetinic acid in saffron may inhibit…“. KU Medical Center. 2015 September.
6. “Crocetin from saffron: an active component of an ancient spice“. Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Italy. 2004.
7. “Gout“. University of Maryland Medical Center.
8. “Natural Compounds from Saffron and Bear Bile Prevent Vision Loss and Retinal Degeneration“. University of Alicante, Spain. 2015 July.
9. “Short-term Outcomes of Saffron Supplementation in Patients with Age-related Macular Degeneration…“. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 2016.
10. “Researchers strike gold – saffron found to help vision loss in elderly“. The University of Sydney. 2010 February.
11. “Saffron“. WedMD.
12. “Saffron (Crocus sativus L.) and major depressive disorder…“. University of Florida, Gainesville, USA. 2015 November.
13. “Crocin promotes non-rapid eye movement sleep in mice“. Osaka Bioscience Institute, Osaka, Japan. 2012 February.
14. “The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system…“. Mashhad University of Medical Sciences, Iran. 2015 October.
15. “The Effect of Crocus sativus L. and Its Constituents on Memory…“. University of Thessaly, Greece. 2015 February.
16. “Depression“. University of Maryland Medical Center.
17. “Memory enhancing effects of saffron in aged mice…“. University of Patras, Greece. 2011 June.
18. “Hydroalcoholic extract of Crocus sativus effects on bronchial inflammatory…“. Islamic Azad University, Iran. 2013
19. “Therapeutic effects of saffron (Crocus sativus L.) in digestive disorders…“. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2016 May.
20. “The effect of saffron (Crocus sativus) extract for healing of second-degree burn wounds…“. Mazandaran University of Medical Sciences, Iran. 2008 December.
21. “Immunomodulatory effects of saffron…“. Research Institute of Medicinal Plants, ACECR, Iran. 2011 December.
22. “Effects of saffron (Crocus sativus) petal ethanolic extract on hematology, antibody response…“. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 2014 March.
23. “Effect of Saffron (Fan Hong Hua) On the Readiness of The Uterine Cervix…“. Tabriz University of Medical Sciences, Iran. 2016 October.
24. “The effect of an Iranian herbal drug on primary dysmenorrhea…“. Shahid Beheshti Medical University, Iran. 2009 October.
25. “Cardiovascular Effects of Saffron…“. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 2011 May.
26. “Dietary saffron reduced the blood pressure…“. Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 2015 November.
27. “Effect of saffron on liver metastases in patients…“. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2015 September.
28. “Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities“. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2015 May.
29. “Saffron and ginseng ‘shown to boost sexual desire’“. The Telegraph. 2011 March.
30. “The effect of saffron, Crocus sativus stigma, extract and its constituents…“. Mashhad University of Medical Sciences, Iran. 2008 June.
31. “Effect of saffron on semen parameters of infertile men“. Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. 2008.
32. “Crocin Improves Damage Induced by Nicotine…“. Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. 2016 June.
33. “Anti-inflammatory and protective effects of saffron extract…“. Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. 2016 July.
34. “Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Crocus sativus L. stigma and petal extracts in mice“. Mashhad University of Medical Sciences, Iran. 2002 March.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *